Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP.HCM cho thấy, 6 tháng đầu năm nay tỉ giá trong nước có biến động tăng vào nửa cuối tháng 3-2020; từ tháng 4-2020 đến nay tỉ giá có xu hướng điều chỉnh giảm dần.

Tỉ giá biến động theo diễn biến của thị trường thế giới, nhưng vẫn trong biên độ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Nhìn chung tình hình mua bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp và người dân.

So với cuối năm 2019, tỉ giá bán niêm yết tại các ngân hàng thương mại tăng 0,56% và tỉ giá trên thị trường tự do tăng 0,34%.

Đánh giá về tình hình mua bán ngoại tệ, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, doanh số mua ngoại tệ từ các tổ chức kinh tế và cá nhân của các ngân hàng thương mại đạt 19.632 triệu USD, bằng 43,63% so với năm 2019; doanh số bán ngoại tệ đạt 17.616 triệu USD, bằng 40,82% so với năm 2019.

Liên quan đến vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngoại hối trong 6 tháng đầu năm nay, ông Minh cho biết: Từ đầu năm 2020 đến 31-5, NHNN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 tổ chức kinh tế, 1 tổ chức tín dụng và 1 cá nhân với tổng số tiền phạt lên đến gần 4,9 tỉ đồng và ban hành văn bản nhắc nhở 4 tổ chức tín dụng.

Các đơn vị này đã có vi phạm quy định quản lý ngoại hối về vay, trả nợ nước ngoài, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và đầu tư vào Việt Nam”.