Phí rút tiền ATM của tổ chức phát hành thẻ sẽ lên 8.800 đồng?
(PLO)- Nhiều khả năng các tổ chức chỉ phát hành thẻ không đầu tư máy ATM có thể sẽ phải trả phí 8.800 đồng cho một giao dịch rút tiền (gồm VAT) thay vì mức 2.200 đồng như hiện tại.

Mới đây, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã có công văn gửi các ngân hàng về việc đề xuất tăng phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM với các giao dịch này.

Theo đó, các tổ chức chỉ phát hành thẻ mà không đầu tư máy có thể phải trả phí 8.800 đồng (đã gồm VAT) thay vì mức 2.200 đồng. Riêng với các tổ chức thành viên của NAPAS tham gia cả hai vai trò phát hành và thanh toán, mức phí chia sẻ vẫn được giữ nguyên.

Nếu đề xuất này được chấp thuận thì mức phí rút tiền ATM của các tổ chức phát hành thẻ mà không đầu tư máy ATM sẽ tăng gấp bốn lần so với mức phí rút tiền ATM trong giai đoạn hiện tại.

Hiện nay một số ngân hàng và công ty tài chính dù phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhưng lại không có mạng lưới ATM. Thay vì đầu tư máy móc, các đơn vị này chấp nhận trả phí 2.200 đồng cho mỗi giao dịch mà chủ thẻ của họ thực hiện tại ATM của các ngân hàng có mạng lưới.

Giải thích về việc tăng phí chia sẻ đối với các tổ chức phát hành thẻ mà không đầu tư máy ATM, lãnh đạo NAPAS cho biết: Hiện cán cân phát hành-thanh toán thẻ trên thị trường đang có xu hướng mất cân đối khi các ngân hàng tập trung vào việc phát hành thẻ mà chưa đầu tư nhiều mạng lưới ATM vì chi phí đầu tư và chi phí vận hành cao.

Đặc biệt, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp mã BIN phát hành thẻ, một số công ty tài chính tiêu dùng sẽ được giam gia mạng lưới NAPAS nhưng chỉ trong vai trò tổ chức phát hành.

“Do đó các tổ chức thanh toán có mạng lưới ATM sẽ càng chịu thêm gánh nặng phục vụ, càng gây mất cân bằng giữa phát hành và thanh toán” - NAPAS nhấn mạnh.

Theo đề xuất mới của NAPAS, ngoài phí chia sẻ với các giao dịch rút tiền, các tổ chức chỉ phát hành cũng phải trả 250 đồng mỗi lần vấn tin (in sao kê) cho tổ chức phát hành và 250 đồng phí dịch vụ cho NAPAS.

Đối với các giao dịch chuyển khoản nội bộ, đổi PIN, các tổ chức chỉ phát hành mất 1.000 đồng phí chia sẻ cho các tổ chức thanh toán. Trong khi đó, NAPAS nhận 500 đồng phí dịch vụ từ tổ chức phát hành va 250 đồng từ tổ chức thanh toán.

T.Linh