Năm 2018 là một năm khá thành công của Vietbank với kết quả kinh doanh rất tốt, nhiều hoạt động vượt kế hoạch đề ra trước đó.

Cụ thể, tổng tài sản: Đạt 51.672 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và vượt kế hoạch đề ra trước đó là 106%. Dư nợ đạt 35,495 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch đề ra. Huy động từ khách hàng đạt 39.855 tỷ đồng, tăng 27% với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 401 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch năm là 34%. Đó cũng là tiền đề để Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận 2019 tối thiểu đạt 500 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhờ sự nỗ lực trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành, hoạt động an toàn, hiệu quả và kết quả Vietbank được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mở mới 5 chi nhánh và 13 phòng giao dịch.

Trụ sở mới Vietbank – PGD Chợ Vinh được đầu tư về cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn… hứa hẹn sẽ đáp ứng được những nhu cầu về tài chính của khách hàng.