Tải công văn 4873/TCHQ-TXNK ngày 17-9

Tải văn bản.

Đừng bỏ lỡ