Tân Thủ tướng và trọng trách đẩy nhanh công cuộc phát triển

Giai đoạn này, dự kiến từ năm 2021 đến 2025, có sứ mệnh không chỉ tích hợp những thành quả mà đất nước đã đạt được trong 35 năm đổi mới vừa qua mà còn đặt nền móng căn bản để nền kinh tế VN chuyển sang giai đoạn cất cánh. Nếu thực hiện xuất sắc sứ mệnh này trong năm năm tới, VN không những sẽ biến những nguồn lực đã có thành thực lực phát triển để đất nước tăng trưởng nhanh hơn mà còn có thể tạo nên những kỳ tích lớn lao.

Ông Phạm Minh Chính có khả năng trở thành một Thủ tướng có thể làm được những kỳ tích mới bởi ba lý do. Thứ nhất, ông Chính là một người có tầm nhìn, tâm huyết, năng động, bản lĩnh và quyết đoán. Những phẩm chất này đã được tôi luyện và biến thành thành quả ấn tượng khi ông làm bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (2011-2015) và trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đã có rất nhiều nhận xét tốt về ông từ cán bộ và nhân dân.

Thứ hai, ông Phạm Minh Chính được thừa hưởng những thành quả quý giá mà nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để lại, không chỉ về tầm nhìn thôi thúc và nề nếp điều hành của Chính phủ mà cả ở uy tín và vị thế của VN trên trường quốc tế.

Thứ ba, qua quan sát có thể thấy lãnh đạo Đảng cùng các lãnh đạo chủ chốt khác của Nhà nước đều sẵn sàng sát cánh cùng ông Phạm Minh Chính trong nỗ lực tiến hành những cải cách đột phá, nền tảng để tạo nên những bước tiến mạnh mẽ cho công cuộc phát triển của đất nước trong các thập niên tới.

Trong thời gian tới, cả cơ hội và thách thức phát triển của VN sẽ rất lớn. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một kế hoạch khá toàn diện và sâu sắc được nêu rõ trong bài phát biểu nhậm chức của mình. Tuy nhiên, về các ưu tiên chiến lược hàng đầu, ông có thể chú trọng vào ba nội dung có sức đột phá, tạo lòng tin và đã thắng lợi ngay từ những bước đi đầu tiên.

Thứ nhất, đó là xây dựng một bộ máy công quyền ưu tú. Phải làm sao để mỗi bộ, ngành và địa phương đều thấy thôi thúc đổi mới và hết lòng vì dân. Thủ tướng sẽ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương báo cáo các sáng kiến có tính đột phá trong cải cách, đổi mới và kết quả đạt được trong từng quý. Các báo cáo này được công khai trên cổng thông tin của Chính phủ và thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp giám sát góp ý. Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội giúp chấm điểm các bộ trưởng theo những tiêu chí cụ thể và sâu sát hơn một cách minh bạch và công khai để toàn dân biết và luận bàn.

Thứ hai, đó là coi trọng hiệu lực của hoạch định và thực thi chiến lược khi chuẩn bị cho mọi quyết sách lớn. Các tập đoàn kinh tế lớn, cả quốc tế và trong nước, đều có thể giúp Chính phủ những đề xuất chiến lược rất giá trị để đẩy nhanh công cuộc phát triển của VN. Với chiến lược tốt và sự đóng góp cộng hưởng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, VN có thể có những lời giải ngoạn mục trong giải quyết các vấn đề rất khó nhưng lợi ích mang lại vô cùng lớn như cải cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số - nắm bắt cách mạng công nghiệp 4.0, khai thác và phát huy các nguồn lực phát triển rất quý của VN là con người và vị trí địa chiến lược ở châu Á…

Thứ ba, đó là có cơ chế lắng nghe dân, doanh nghiệp, trọng dụng hiền tài và tích kết sức mạnh tổng lực của dân tộc với thời đại. Làm sao năng lực này trở thành một tiêu chí hàng đầu trong đánh giá cán bộ hằng năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm