TAND Tối cao yêu cầu các chánh án báo cáo về án treo

Ngày 30-3-2021, TAND Tối Cao ban hành văn bản số 30 về việc tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP.

Văn bản được gửi đến Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Chánh án TAND Cấp cao, Chánh án TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I TAND Tối cao, Vụ Tổng hợp TAND Tối cao.

Một bị cáo được tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) cho hưởng án treo. Ảnh: NAM AN

Theo đó, để có cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp trong Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, TAND Tối cao đề nghị tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 646 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo.

TAND Tối Cao yêu cầu báo cáo tổng kết thực tiễn phải thể hiện các nội dung như kết quả triển khai thực hiện hai nghị quyết trên, số liệu chi tiết từ ngày các nghị quyết này có hiệu lực đến ngày 31-3-2021.

Ví dụ như số liệu người phạm tội được tòa án cho hưởng án treo, số liệu người phạm tội được cấp sơ thẩm cho hưởng án treo nhưng cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo, số liệu người phạm tội cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo nhưng cấp phúc thẩm cho hưởng án treo, người đang chấp hành án được tha tù, không cho tha tù trước thời hạn có điều kiện ...

Báo cáo phải nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thi hành hai nghị quyết này. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hai nghị quyết…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm