Tăng cường hiệu quả công tác hòa giải tại TP.HCM

Theo đó, TP giao thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao nhằm phát huy vai trò tự nguyện, tự quản của nhân dân trong hoạt động hòa giải.

Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng, cung cấp tài liệu phục vụ công tác hòa giải; bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật để thực hiện công tác phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện công tác hòa giải. Ngoài ra, chủ động giúp UBND TP xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn TP định kỳ hai năm một lần…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm