Tăng mức thu phí qua cầu Phú Mỹ

UBND TP giao Sở Tài chính phối hợp hoàn chỉnh tờ trình để trình HĐND TP xem xét thông qua ở kỳ họp sắp tới.

Hiện mức thu phí qua cầu Phú Mỹ thấp nhất là 10.000 đồng/lượt (đối với xe 12 chỗ trở xuống) và cao nhất là 80.000 đồng/lượt (đối với xe container). Mức tăng phí sẽ thực hiện theo khung Thông tư 159/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể mức thu phí thấp nhất là 37.500 đồng/lượt và cao nhất là 160.000 đồng/lượt.

Cầu Phú Mỹ được duyệt cách nay 10 năm với tổng vốn đầu tư trên 1.800 tỉ đồng. Sau đó tăng lên gần 2.080 tỉ đồng và mới nhất, kiểm toán xác định tổng mức đầu tư “đội” lên thành 3.250 tỉ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao) nhưng mức thu phí không đủ trả nợ nên chủ đầu tư xin trả lại cho TP.HCM.

M.PHONG