Tăng mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền mua nhà

Tăng mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền mua nhà ảnh 1

Theo đó, sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố để tạo lập nhà ở như sau:

Hạn mức vốn vay từ năm 2015 trở về sau được tăng từ 400 triệu đồng lên 500 (năm trăm) triệu đồng/01 hồ sơ với thời hạn cho vay tối đa là 15 (mười lăm) năm.

Như vậy, từ năm 2010 đến nay, đây là lần thứ 2 UBND TPHCM sửa đổi tăng vốn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở. Mỗi lần sửa đổi đều tăng thêm 100 triệu đồng. Việc tăng mức cho vay, ngoài việc để phù hợp tình hình thực tiễn, đây có thể coi là một động thái tích cực của thành phố nhằm hỗ trợ tạo điều kiện giúp người có thu nhập thấp sớm được ổn định cuộc sống,

Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp đối tượng đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

Quy định mới về nâng bậc lương

Quy định mới về nâng bậc lương

(PLO)-  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.