Tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất

Mục đích của chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân về tiết kiệm nặng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu…

Các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai cao điểm từ 10-3 đến ngày 30-3 và tiếp tục duy trì thường xuyên trong thời gian tiếp theo. Thời gian hưởng ứng sự kiện chính Giờ Trái đất Việt Nam từ 20h30 đến 21h30 ngày 30-3.

Tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất ảnh 1

Việt Nam hưởng ứng giờ trái đất

Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) từ năm 2007. Đến nay, có 187 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố và hàng tỷ người dân trên toàn thế giới tham gia hưởng ứng Chiến dịch.

Sự kiện chính hưởng ứng tắt điện cùng thế giới tại TP.HCM diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1. Chương trình dự kiến thu hút hơn 5.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn thành phố tham gia. Trọng tâm là vận động tắt đèn đồng loạt một giờ trên toàn thế giới.