TBT Nguyễn Phú Trọng kỳ vọng các đại biểu hết lòng vì nước vì dân

Sau khi kiểm tra, niêm phong hòm phiếu, các cử tri đã nhận phiếu bầu và tiến hành lựa chọn các đại biểu theo mong muốn của mình. Người bỏ phiếu đầu tiên là cụ Bùi Thị Sáo, 86 tuổi. Kế đến là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau khi tiến hành bỏ phiếu xong, Tổng Bí thư đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.

Chia sẻ về kỳ vọng, mong muốn của mình về các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư chia sẻ: Tôi mong muốn tất cả đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp lần này sẽ hết lòng vì nước vì dân, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của Hiến pháp và pháp luật đã quy định. Đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Nói chung là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người mà dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội. Mỗi một người đại biểu được bầu cũng nghĩ như chúng tôi như vậy”.

Nhấn mạnh vai trò của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trong việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, Tổng Bí thư nói: Trách nhiệm của HĐND, của Quốc hội trong nhiệm kỳ sắp tới là tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử đã được thực hiện trong Hiến pháp và pháp luật. Với Quốc hội phải thực hiện tốt trách nhiệm là cơ quan lập pháp cao nhất, đại diện cho dân cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với 3 chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là phải thực hiện thật tốt công tác đối ngoại nghị viện trong điều kiện hiện nay, hoàn thành thật tốt công tác nghị viện trên thế giới nữa. Và tôi tin mỗi một vị đại biểu trúng cử lần này cũng nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống tổ chức của chúng ta nói chung và trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng gửi lời nhắn nhủ tới cử tri, nhân dân cả nước:

Trước hết tôi xin rất cảm ơn, cử tri và nhân dân cả nước đã rất hưởng ứng cuộc bầu cử lần này và tôi nghĩ đây là lần thứ 14 chúng ta tiến hành tổng tuyển cử trong cả nước. Nhưng theo tôi nghĩ đây là cuộc tổng tuyển cử lớn nhất từ trước tới nay với 69 triệu cử tri đi bầu cử cho 500 đại biểu QH, gần 4000 đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố, gần 25000 đại biểu HĐND cấp huyện và 124.000 đại biểu HĐND cấp xã phường. Tôi nói con số tròn thôi. Các vị cử tri trong thời gian qua đã tham gia đầy đủ quy trình giới thiệu, hiệp thương và vận động bầu cử. Trong mấy hôm nay tôi thấy không khí rất nô nức và chắc là trong ngày hôm nay bà con sẽ đi bầu cử một cách đông đủ, chọn dúng người mà mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để chúng ta chọn ra những đại biểu ưu tú của nhân dân, thực hiện các chức năng nhiệm vụ như bên trên đã nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm