Tháng 5, Quốc hội sẽ phê chuẩn hiệp định EVFTA

Trình bày tờ trình của Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cho biết với mức độ cam kết đạt được, EVFTA được coi là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả VN và EU. Đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên.

Tờ trình cũng nêu rõ bên cạnh những thuận lợi, hiệp định có thể mang lại một số thách thức nhất định. Đáng chú ý, VN cam kết mở cửa thị trường với hàng hóa, dịch vụ cho EU, tạo ra sức ép cạnh tranh nhất định cho nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hóa, dịch vụ của ta. Tuy nhiên, đây là sức ép cạnh tranh lành mạnh, có chọn lọc và theo lộ trình phù hợp…

Cạnh đó, EVFTA bao gồm những quy định, quy tắc chặt chẽ về thủ tục đầu tư, hải quan, thuận lợi hóa thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, sở hữu trí tuệ, mua sắm của Chính phủ, phát triển bền vững... Để thực hiện đầy đủ các quy định này, đòi hỏi cần cải cách hệ thống pháp luật của ta. Tuy nhiên, việc này cũng phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả của mua sắm công, đổi mới mô hình tăng trưởng, Chính phủ cũng đã và đang triển khai hết sức chủ động, khẩn trương.

Tại phiên họp, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần dự báo xu hướng phát triển kinh tế quốc tế; đề ra được các giải pháp xử lý đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đáng chú ý, việc áp dụng tự động hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày. Do vậy, cần đánh giá cụ thể hơn cả tác động tích cực, tiêu cực đến các ngành và nhìn nhận lại năng lực của VN. Điều này giúp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy thế mạnh để tận dụng các cơ hội và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực từ hiệp định, có chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng từ hiệp định.

Kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho biết Thường vụ QH nhất trí trình QH xem xét, quyết định phê chuẩn toàn văn phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do VN - EU (EVFTA), phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư VN - EU (EVIPA) tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20-5-2020.