Thanh Hóa: Bất chấp lệnh cấm, xe công vẫn đi lễ chùa

Thanh Hóa: Bất chấp lệnh cấm, xe công vẫn đi lễ chùa ảnh 1

 Hàng loạt xe công đi lễ chùa tại khu di tích Am Tiêm

Trước đó ngày 7-2, công điện của UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập chung chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, tập thể cơ quan, đơn vị sử dụng xe công đi lễ hội, đền chùa; tổ chức đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc.

Đơn vị nào để xảy ra, người đứng đầu cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Công điện yêu cầu các cá nhân, tổ chức, ban ngành..cùng giám sát. Phát hiện trường hợp vi phạm phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh qua đường dây nóng để xử lý theo quy định.

ĐẶNG TRUNG