Khát vọng Thanh Hóa - Bài 2:

Thanh Hóa xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Thanh Hóa đã và đang nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu được giao.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Năm 2022, Thanh Hóa tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cấp tỉnh, địa phương.

Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả từ đó để lựa chọn ra cán bộ có tài, có đức đưa Thanh Hóa phát triển.

Loại bỏ cán bộ yếu kém, suy thoái đạo đức ra khỏi bộ máy

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn khẳng định, để phát triển kinh tế bền vững hướng đến tương lai thì một trong những nội dung quan trọng nhất là chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó sẽ xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân không chấp hành quy định, không đáp ứng được yêu cầu, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính chính là góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Tuấn có nhiều công việc nhiệm vụ mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, yêu cầu phải hoàn thành đúng tiến độ, tuy nhiên một số ngành địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ, thiếu quyết liệt, thậm chí là không thực hiện đảm bảo theo yêu cầu.

Ông Tuấn chỉ ra những tồn tại, đáng chú ý là tình trạng các cơ quan chức năng không tham mưu rõ hoặc không thuộc chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó dẫn đến hiệu quả công việc không cao. Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm còn xảy ra ở một số ngành lĩnh vực, địa phương, giải quyết công việc còn thiếu chặt chẽ, một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, quyết định của cấp trên.

Từ đó làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để khắc phục những hạn chế đã nêu, yêu cầu cán bộ không được gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh khi thực thi công vụ mà thực hiện tốt nhất chính là phục vụ dân, lo cho dân đó là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Cán bộ lãnh đạo phục vụ dân, lo cho dân đó làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chỉ thị 01 được ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành nêu rõ, các địa phương phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ cấp tỉnh xuống cấp xã…

Các đơn vị phải tăng cường, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tuyệt đối không để các ngành, các cấp xảy ra chậm trễ trong giải quyết công việc được giao, xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ trong xử lý công việc, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Xây dựng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm nhất là người đứng đầu, ông Tuấn nêu.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, mới đây vừa ký ban hành về tình hình nhiệm vụ năm 2021 và các nhiệm vụ giải pháp năm 2022. Trong 5 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022 của Thanh Hóa, trong đó nhấn mạnh tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh.

Cụ thể tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chức trách, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể và người đứng đầu của các cơ quan đơn vị và xử lý nghiêm trách nhiệm, tập thể, cá nhân. Một trong những điểm đáng chú ý là sẽ điều chuyển, bố trí lại người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để địa phương, đơn vị trì trệ, có nhiều hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục.

Kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ địa phương, mất đoàn kết vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Điều động, luân chuyển, thay thế những cán bộ sa sút về phẩm chất, đạo đức, năng lực yếu kém, có dấu hiệu mất đoàn kết, để địa phương trì trệ, yếu kém kéo dài...

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 sáng ngày (6-1), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là chìa khóa đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức hành động, đổi mới tư duy, khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo khát vọng vương lên của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu được giao.

Ông Hưng nhấn mạnh, đặc biệt là thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, gắn với quán triệt, triển khai và tham mưu tổ chức thực hiện Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác tham mưu về quy trình công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự quy hoạch cho các giai đoạn tới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”.

Ông Hưng khẳng định, khi đội ngũ cán bộ mạnh đáp ứng yêu cầu sẽ thực hiện, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá để xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc và trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2045. 

 

Còn thiếu những cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Thanh Hóa đã từng bước được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận yếu về năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác không phù hợp với vị trí công việc.

Tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật lao động và đạo đức công vụ chưa cao. Vẫn còn thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vẫn còn có tình trạng chưa bám sát quy hoạch, đào tạo không đúng với chuyên ngành, vị trí công tác. Một số cán bộ chuyên môn năng lực hạn chế, tinh thần, trách nhiệm không cao nhưng chưa được thay thế hoặc bố trí lại chưa kịp thời. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm