Thành lập tổ công tác xử lý vi phạm xây dựng ở Bình Chánh

Theo đó, UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN&MT cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập tổ công tác để xử lý các nội dung liên quan.

Cụ thể, tổ công tác này có nhiệm vụ thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm về đất đai, xây dựng có tính chất phức tạp, trọng điểm trên địa bàn huyện.

Tổ công tác cần xây dựng quy trình phối hợp xử lý công trình vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh. Việc phối hợp xử lý này phải mang tính trọng tâm, đảm bảo các yêu cầu về chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, tài chính

Ngoài ra, tổ công tác cũng cần xây dựng các tình huống, kịch bản có thể xảy ra trong quá trình cưỡng chế. Theo đó, tổ công tác phân công thực hiện việc cưỡng chế phải đảm bảo các nội dung về tuyên truyền vận động, tổ chức cưỡng chế, các công tác thực hiện sau cưỡng chế.

Tổ công tác sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện từ nay đến cuối năm.

Với việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý nhanh đối với công trình vi phạm về đất đai, xây dựng, sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua, UBND TP giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 tuyến cao tốc 2 làn xe sẽ sớm được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn

5 tuyến cao tốc 2 làn xe sẽ sớm được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn

(PLO)- Bộ GTVT cho biết 5 tuyến cao tốc 2 làn xe sẽ được ưu tiên mở rộng trước. Các tuyến 4 làn xe, 1 làn dừng khẩn cấp sẽ tiếp tục cân đối nguồn lực để mở rộng. Cạnh đó, Bộ GTVT sẽ hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường cao tốc và sẽ ban hành trong quý I-2024.