Hát tiễn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Hát tiễn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

(PL)- Sáng sớm hôm qua (18-4), người thân, bạn bè và những người yêu mến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nói lời tiễn biệt ông về thế giới bên kia.