Thanh long Việt gặp khó vì thanh long Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc đang có những chính sách về hỗ trợ cấp đất, vay vốn ưu đãi để phát triển diện tích thanh long, hơn nữa giống thanh long Trung Quốc lại tốt hơn Việt Nam.

Ông Kỳ cho hay hiện nay thị trường Ấn Độ cho phép nhập thanh long Việt Nam nhưng doanh nghiệp Ấn Độ lại chê giá Việt Nam cao (1,5-2 USD/kg) quay sang mua thanh long Thái Lan. Các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tuy mua thanh long giá cao nhưng số lượng ít.

Trong khi đó đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu thanh long ở Bình Thuận tiết lộ doanh nghiệp Việt Nam lại tự giết lẫn nhau bằng cách giảm chất lượng và giảm giá, trộn hàng xấu làm xấu thương hiệu thanh long Việt Nam. Nước ta nên quy hoạch lại vùng trồng thanh long, hạn chế trồng tự phát, chú trọng chất lượng và giảm dần sự phụ thuộc xuất khẩu vào Trung Quốc.

QUANG HUY