Thanh tra điểm mặt nhiều sai phạm tại viện hàn lâm

Ngày 9-3, Thanh tra Chính phủ có kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (viện hàn lâm).

Kết luận thanh tra cho thấy quá trình quản lý tài chính, tài sản nhà nước tại viện hàn lâm và tám đơn vị trực thuộc có nhiều hạn chế, thiếu sót         

Cụ thể, đối với viện hàn lâm, công tác giao dự toán thu-chi có những sai phạm như chưa giao đầy đủ dự toán thu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc theo quy định; không giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo lập nguồn cải cách tiền lương…

Về công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, viện hàn lâm đã phê duyệt quy mô công trình dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” chưa phù hợp thực tiễn, phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án “Cơ sở nghiên cứu, triển khai Viện Khoa học vật liệu ứng dụng” khi chưa được thẩm định…

Đáng chú ý, viện này đã giao chủ đầu tư không có chức năng, chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng trực tiếp quản lý dự án; để viện nghiên cứu hệ gen tự thực hiện công tác lập dự án dù không đủ tư cách pháp nhân…

Ngoài ra, khi tiến hành điều chuyển tài sản từ các đơn vị trực thuộc, viện hàn lâm chưa thực hiện đúng quy định về Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Đối với tám đơn vị trực thuộc, các đơn vị này thu các khoản phí, lệ phí, học phí phát sinh tại đơn vị không nộp kho bạc nhà nước; lập, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án hằng năm chậm dẫn đến nhiều khoản chi không đúng quy định; thanh toán nhiều khoản tiền chưa đúng quy định,…

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số dự án có sai sót làm tăng chi phí hàng trăm triệu đồng. Điển hình là việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật nhiệt đới” có sai sót trong áp dụng cơ chế chính sách nhà nước làm tăng chi phí xây dựng hơn 700 triệu đồng; xác định chi phí thiết kế, lập dự toán dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” sai phải giảm trừ hơn 20 triệu đồng,…

Nghiêm trọng hơn, tại phần thanh tra công tác thi công và xây lắp, Thanh tra Chính phủ giảm trừ giá trị một số gói thầu của Viện hàn lâm lên tới hơn 3,4 tỉ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, nguyên nhân dẫn đến những sai sót trên, ngoài yếu tố khách quan còn do công tác chỉ đạo của viện hàn lâm trong quản lý tài chính, tài sản còn có mặt chưa đồng bộ, thiếu thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước; sự phối hợp thực hiện của các đơn vị trong quản lý tài chính, tài sản chưa chặt chẽ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm