Thay đổi chính sách mua thẻ BHYT cho hộ gia đình nghèo

Ngày 21-12-2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi văn bản đến các tỉnh, thành về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021 của Chính phủ.

Văn bản trên nêu rõ: Theo Nghị định số 07 của Thủ tướng quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 như sau: Năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 59/2015 của Thủ tướng. Cụ thể, tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700 nghìn đồng/người/tháng, khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng.

Giai đoạn 2022-2025, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Người dân khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Ảnh: V.LONG

Để người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị định số 07 kịp thời và đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Sau đó, chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 1-1-2022 theo quy định.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định 07. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quyết định số 59/2015 trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định 07 để người dân hiểu, chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Ngoài ra, các tỉnh, thành xem xét bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Theo BHXH Việt Nam, những năm qua, việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được những thành tựu quan trọng. Trong đó, sự tăng nhanh về tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã phần nào khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm