(PL)- Sau khi Pháp Luật TP.HCM nêu những lo lắng về tiến độ thực hiện đại hội VFF nhiệm kỳ VIII khó có thể tiến hành kịp vào tháng 3-2018 như dự kiến và cần thêm thời gian, đại diện VFF đã khẳng định đại hội vẫn sẽ được tiến hành đúng thời hạn.

VFF khẳng định sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ VIII đúng thời hạn

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh xác định đại hội LĐBĐ Việt Nam nhiệm kỳ VIII sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 3 đến trung tuần tháng 4 theo đúng nghị quyết thường niên năm 2017.

NQ