Thêm 10 triệu euro thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Theo đó, Chương trình đổi mới sáng tạo Việt Nam- Phần Lan (IPP) đã kết thúc gia đoạn I (2009-2013) với ngân sách hoạt động trên 7 triệu euro (89% ngân sách do Phần Lan tài trợ) dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Phần Lan.

Giai đoạn II sẽ được bắt đầu từ năm 2014-2018 với tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn này khoảng 10 triệu euro.

Tại Việt Nam, IPP là chương trình ODA đầu tiên thí điểm hỗ trợ đối với hoạt động phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chương trình IPP là nỗ lực của hai Chính phủ Việt Nam- Phần Lan nhằm thúc đẩy sự phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia tại Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Ông Kimmo Lahdevirta- Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam khẳng định Phân Lan tiếp tục hỗ trợ công cuộc đổi mới sáng tạo tại Việt Nam với kỳ vọng doanh nghiệp địa phương, viện nghiên cứu, trường ĐH được hưởng lợi từ việc tăng cường mối liên kết giữa ba nhà: nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý.

Theo NGỌC HÀ (TTO)