Thêm 19 ca COVID-19, đợt dịch mới đã lan tới 12 tỉnh, thành

Chiều 5-2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới (BN1958-BN1976), đây là các ca cộng đồng tại Hà Nội (1), Hải Dương (12), Quảng Ninh (2), Điện Biên (3) và Hà Giang (1). Cụ thể:

Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1958): là F1 của BN1814, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 bệnh nhân (BN1959-BN1967, BN1973-BN1975): 02 ca là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng; 08 ca liên quan khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 02 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 02 bệnh nhân (BN 1968-BN 1969): 02 ca là F1 của BN 1627, liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương.

Tỉnh Điện Biên ghi nhận 03 bệnh nhân (BN 1970-BN 1972): 02 ca là F1 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và 01 ca đang điều tra dịch tễ.

Tỉnh Hà Giang  ghi nhận 01 bệnh nhân (BN 1976): là F1 BN 1871, BN 1872 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Như vậy, kể từ ngày 28-1 đến nay dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình, Gia Lai và Bình Dương.