Thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 3-4, bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi báo cáo Thủ tướng về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, bổ sung thêm bốn nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với số tiền lên đến 180.000 tỉ đồng.

Nhóm đầu tiên là một số ngành sản xuất như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất xe ô tô chở người từ chín chỗ ngồi trở xuống; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng.

Nhóm 2 là một số hoạt động kinh doanh như: Hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động vui chơi giải trí.

Nhóm 3 là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm theo các quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Nhóm 4 là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bộ Tài chính cũng đề nghị giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.

Theo dự thảo nghị định, để được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thì người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu giấy đề nghị không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì nộp trước ngày 30-7.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng.

Trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế nếu có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Hết thời gian gia hạn, nếu cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

Kinh doanh thua lỗ, Vietnam Airlines tái cơ cấu toàn diện

(PLO)- Hãng hàng không có nhiều máy bay nhất Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp từ nội lực của doanh nghiệp như tái cơ cấu tài sản, đội máy bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn...