Theo dõi sát nhóm tàu Trung Quốc đi vào EEZ của Việt Nam

Ngày 15-4, trả lời câu hỏi của PLO về thông tin một nhóm tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở biển Đông.

"Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định. 

Trước đó vào tháng 7-2019, nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc, trong đó có tàu địa chất Hải Dương 8, đã có những vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông.

Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Đến cuối tháng 10-2019, nhóm tàu trên mới rút đi.