Thi Triết học Mác-Lênin bằng trắc nghiệm trên máy tính

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa có thông báo tới các trường thành viên về phương án tổ chức thi học phần chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Theo đó, sinh viên đại học chính quy các ngành không chuyên về lý luận chính trị thuộc các chương trình đào tạo chuẩn, tài năng, tiên tiến, chất lượng cao (kể cả chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính đối với môn Triết học Mác-Lênin (ba tín chỉ). 

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội làm đầu mối phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức thi cho sinh viên. Sinh viên có thời gian làm bài trong 60 phút.

Về lịch thi, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của các đơn vị đào tạo, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng lịch thi thử nghiệm và thi kết thúc học phần, báo cáo ĐH Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo) và thông báo trong toàn ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày thi thử nghiệm ít nhất một tuần và trước ngày thi kết thúc học phần ít nhất một tháng.

Lịch thi thử nghiệm được tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Kết quả thi thử nghiệm được tính là điểm thi giữa kỳ của sinh viên.