Ngân hàng Á Châu (ACB) được bình chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2009 (Best Domestic Bank). Trong năm 2009, ACB từng nhận được danh hiệu này từ các tạp chí tài chính nổi tiếng: Asiamoney, FinanceAsia, Euromoney và Global Finance.

NG.MẪN