Khánh thành 4 cây cầu ở Lâm Đồng

Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án nâng cấp, kiên cố hóa các cầu số 3, 4, 6 và 7 trên tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn (ảnh). Tuyến đường Liên Hung - Đầm Ròn được xây dựng xẻ qua núi, nối các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đam Rông với quốc lộ 27 là con đường huyết mạch để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng. Dự án này, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã đứng ra ứng vốn thi công nâng cấp bốn cây cầu trên tuyến đường này và không tính lãi. Những cây cầu này sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển tiềm năng du lịch và từng bước xóa đói giảm nghèo, tạo thuận lợi cho việc giao thương đi lại, thay đổi diện mạo của huyện Đam Rông

MẪN PHI