Buổi lễ diễn ra tại công trường C15B - Dự án Star Hill, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM. Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của gần 300 cán bộ kỹ sư và công nhân đang thi công tại công trường C15B.

Với phương châm An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, các bên tham gia dự án C15B luôn tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ. Chẳng hạn như bố trí nơi làm việc an toàn, vệ sinh với đầy đủ các biển báo an toàn và bảng thông tin hướng dẫn; thường xuyên huấn luyện về an toàn lao động, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động, hướng dẫn sử dụng các phương tiện thiết bị, máy móc trong quá trình làm việc; bố trí đầy đủ các công trình sinh hoạt, vệ sinh cho cán bộ công nhân; cung cấp đầy đủ nước uống, điện chiếu sáng trên công trường… Chính việc tạo lập một môi trường làm việc an toàn đã giúp CB-CNV trên công trường yên tâm làm việc, đóng góp vào sự thành công của dự án và sự phát triển bền vững của thành phố. Tính đến ngày 20-3, công trường C15B đã đạt được 225.127 giờ an toàn lao động, duy trì mức 255 công nhân/ngày.

PHI NGUYỄN