ACB vừa triển khai dịch vụ Thanh toán đa tệ. Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện (T/T) sẽ được hưởng các tiện ích thiết thực.

Chẳng hạn, được mua ngoại tệ với giá cạnh tranh; nhận thông tin quy định quản lý ngoại hối của quốc gia người thụ hưởng nhằm hạn chế rủi ro pháp lý khi thanh toán; nhận bản thảo điện chuyển tiền trong vòng 10 phút. Ngoài ra, ACB bổ sung thêm 14 loại tiền tệ mới cùng chính sách hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.

MINH TÚ