Vietjet: Mục tiêu doanh thu hơn 42.000 tỉ đồng năm 2017
Vietjet đầu tư cho công tác nâng cao nguồn nhân lực nội bộ, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, gắn kết cùng chiến lược phát triển du lịch quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương.

Mới đây (ngày 20-4), Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhằm tổng kết hoạt động năm 2016, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Doanh thu gần 27.500 tỉ đồng

Kết quả kinh doanh 2016 trình đại hội đã nêu những thành công đạt được của  Vietjet rất tích cực. Hãng thực hiện 84.455 chuyến bay an toàn, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,57%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,57%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực. Các chỉ số an toàn khai thác mặt đất, kỹ thuật, khai thác bay đều ở mức cao so với các hãng hàng không trong khu vực.

Doanh thu năm 2016 đạt 27.499 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỉ đồng, tăng trưởng 38,6% và 113,2% so với năm 2015, hoàn thành vượt 3% và 9% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 9.586 đồng.

Trong năm 2016, Vietjet nhận thêm 12  máy bay mới, nâng tổng số lên 41 máy bay bao gồm 30 máy bay A320 và 11 máy bay A321, vận chuyển 14,05 triệu lượt khách, tăng 50.9% so với năm 2015, vươn lên vị trí dẫn đầu trên thị trường nội địa.

Mục tiêu mới

Vietjet triển khai chương trình phát triển bền vững, đầu tư cho công tác nâng cao nguồn nhân lực nội bộ, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, gắn kết cùng chiến lược phát triển du lịch quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương, phổ cập văn hoá, văn minh hàng không trong hành khách và cộng đồng.

Năm 2017, Vietjet cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng chế độ báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).

“Vietjet đang trong tâm thế sẵn sàng chinh phục những tầm cao mới. Tôi tin tưởng rằng có một tương lai tốt đẹp trên không trung và Vietjet luôn nỗ lực để tương lai ấy đến gần hơn”, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hà khẳng định.

Đại hội cổ đông Vietjet đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%. Vietjet dự kiến chốt thời gian trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 10-5-2017. Ngoài ra, công ty cũng sẽ thưởng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 40% nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho cổ đông.

Ngoài ra, Vietjet đặt mục tiêu doanh thu thuần 42.018 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỉ đồng, chia cổ tức năm 2017  là 50% bằng tiền và cổ phiếu. Đồng thời tại đại hội, 100% cổ đông thống nhất thông qua chủ trương xin nới room khối ngoại. 

QUANG HUY