Cụ thể, VNPT đã hỗ trợ, phối hợp tiếp tục duy trì, đảm bảo tốt kết nối giữa các tổng đài cấp 1 của mạng quân sự tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với mạng viễn thông của VNPT. Theo yêu cầu của Chính phủ, từ năm 2006, VNPT đã tạo điều kiện cho các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng khảo sát thực trạng mạng lưới tại các đơn vị của VNPT để lập phương án động viên quốc phòng đối với mạng lưới viễn thông công cộng khi có tình huống hoặc đáp ứng các yêu cầu đặc thù. Đồng thời tích cực hỗ trợ thiết bị viễn thông giúp ngành thông tin quân sự nhanh chóng nâng cao năng lực mạng lưới, tiếp cận công nghệ mới...

Nữ thông tin liên lạc quân sự đang tác nghiệp trên hệ thống viễn thông.

Từ sự hợp tác này, đến nay 100% xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn đã có điện thoại. Qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo tại những vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt, VNPT đã tích cực tham gia giúp đỡ triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện, ngăn ngừa, phòng chống các hành vi lợi dụng mạng lưới và dịch vụ viễn thông để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

NG.MẪN