Thiết kế nhà ga Long Thành: Tư vấn Hàn Quốc được chọn

Quá trình tổ chức thi tuyển có chín hồ sơ dự thi của các tổ chức tư vấn quốc tế đến từ nhiều nước khác nhau. Hội đồng đã chọn ba phương án, lần lượt là LT-07 (Lá dừa nước) của Liên danh tư vấn Singapore - Việt Nam - Nhật Bản; LT-03 (Bông sen) của tư vấn Hàn Quốc và LT-04 (Nội thất tre) của Liên danh tư vấn Nhật Bản-Pháp.

Theo ACV, phương án Bông sen là phù hợp nhất, đồng thời tách báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành hai gói thầu: Gói tư vấn lập thiết kế cơ sở nhà ga được chỉ định thầu và gói tư vấn lập FS đối với cả dự án (không bao gồm phần nhà ga hành khách) được tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi.