Bùng nổ mua sắm tết trên chợ online

Bùng nổ mua sắm tết trên chợ online

(PLO)- Các công ty áp dụng chuyển đổi số vẫn kinh doanh tốt và giá trị tài sản gia tăng một cách nhanh chóng ngay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.