14 vị trí công việc TP.HCM đang thu hút nhân tài
(PLO)- UBND TP.HCM cần thu hút nhân tài, chuyên gia cho 14 vị trí tại các sở, ban, ngành thuộc TP.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TP năm 2020.

Trong đó, UBND TP cần thu hút nhân tài, chuyên gia cho 14 vị trí. các vi trí bao gồm: một vị trí ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, ba vị trí ở Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, năm vị trí ở Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và năm vị trí ở Viện Khoa học và Công nghệ tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

14 vị trí công việc TP.HCM đang thu hút nhân tài - ảnh 1
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP đang cần năm vị trí. Ảnh: TÁ LÂM

Theo UBND TP, việc này nhằm thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học theo nhu cầu nhân lực trình độ cao cho các cơ quan, đơn vị của TP. Từ đó, phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của TP.

Đồng thời, công tác tuyển dụng nhân tài đợt này cũng tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước. Đặc biệt là ở đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn cho TP trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Đợt này, cá nhân tham gia tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung. Cụ thể: phải có lý lịch rõ ràng, nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam; có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự. Cá nhân cũng không phải thuộc các đối tượng như đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đến thời điểm đăng ký, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trường hợp đăng ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo quy định này.

Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia.

Đối với các yêu cầu cụ thể cho từng vị trí, các cá nhân truy cập cổng thông tin điện tử của TP, Sở Khoa học và Công nghệ và các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút nhân tài.

Cá nhân tham gia có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3.

Hoặc nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn. Thời gian tiếp nhận đăng ký là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.

Người được UBND TP quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16, 17 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17 năm 2019. 

TÁ LÂM - LÊ THOA