Ngày 27-6, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1889 về việc miễn nhiệm đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đối với ông Trần Ngọc Hà.

Quyết định do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký ban hành. 

Theo quyết định, ông Hà có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mới được phân công theo quy định; Chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trong thời gian giữu chức vụ người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VEAM.

Ông Hà cũng có nghĩa vụ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho bộ phần đại diện vốn nhà nước tại VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

Trước khi bị miễn nhiệm, ông Hà nắm giữ 18,47% vốn Nhà nước tại VEAM.

Bộ Công Thương cũng có quyết định điều chỉnh tỉ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước tại VEAM. Cụ thể, ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT VEAM, phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước nắm giữ 25,47% vốn điều lệ VEAM; ông Vũ Quang Tâm, nắm giữ 21%, ông Ngô Văn Tuyển, Quyền Tổng giám đốc, nắm giữ 21%; ông Lê Hữu Phúc nắm giữ 21%.

Dự kiến ngày 30-6-2019, VEAM sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Theo quy trình, tại đại hội, HĐQT VEAM sẽ có tờ trình về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hà. Sau đó, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm này.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về công tác cán bộ và kết luận thanh tra tại VEAM.

Cụ thể, xét báo cáo của Bộ Công Thương về công tác cán bộ tại Bộ Công Thương cũng như kết quả thanh tra tại VEAM; đơn phản ánh kiến nghị của ông Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng giám đốc VEAM, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra.

Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra. Trong đó, cần xử lý kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý cụ thể đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thường trực cũng giao Bộ Nội vụ kiểm tra, xử lý đơn của ông Trần Ngọc Hà và tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng.

Vào tháng 5-2019, Bộ Công Thương đã có Kết luận Thanh tra về công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức cán bộ tại VEAM.

Theo đó, Bộ Công Thương chỉ rõ tình hình kinh doanh của VEAM không hiệu quả, mua quá nhiều linh kiện ngoài kế hoạch, bổ nhiệm cán bộ sai quy định. Không chỉ dừng lại ở đó, theo tài liệu PLO có được, cơ quan thanh tra còn phát hiện có dấu hiệu bất thường trong hoạt động tài chính tại đơn vị này.

Trước đó, ngày 7-8-2018, HĐQT VEAM đã ban hành Nghị quyết, Quyết định tạm dừng chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà. Sau đó, ngày 29-3-2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết, Quyết định bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc VEAM đối với ông Trần Ngọc Hà.

Hiện tại, Bộ Công Thương đã kiến nghị chuyển nhiều vụ việc tại VEAM sang cơ quan công an. Đó là việc mua linh kiện phụ tùng ô tô (3.000 bộ linh kiện xe Huyndai Mighty với TCG; 1.500 bộ linh kiện của đơn hàng giữa VEAM và Chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto); Vụ chuyển tiền từ VEAM cho Nhà máy ô tô VEAM; Vụ việc sử dụng nguồn vốn 112 tỉ đồng không đúng mục đích từ nguồn vốn chuyển quyền sử dụng đất tại 191 và 193 Bà Triệu - Hà Nội, tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo,…

Theo Bộ Công Thương, trách nhiệm chính liên quan đến các sai phạm thuộc về các lãnh đạo của VEAM qua các thời kỳ như ông Nguyễn Thanh Giang, ông Lâm Chí Quang, ông Trần Ngọc Hà...