Bộ Công Thương ra chỉ thị  'trấn an' cán bộ, công chức
(PLO)- Sau khi tái cơ cấu bộ máy làm việc, thay đổi hàng loạt nhân sự lãnh đạo vụ, cục, Bộ Công Thương lập tức ban hành Chỉ thị nhằm làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Sau khi Bộ Công Thương kí các quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo các vụ, cục (tách nhập, xóa tên), Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị yêu cầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương yêu cầu nắm bắt tình hình tư tưởng trong cơ quan, đơn vị nhất là đối với cán bộ, đảng viên có thay đổi vị trí việc làm, phát hiện những vấn đề nảy sinh và đề ra các biện pháp cụ thể, khả thi giải quyết.

Chỉ thị nêu rõ, các đơn vị cần tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định nội bộ nhằm công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung cho công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ để nhanh chóng đưa cơ quan đơn vị vào hoạt động ổn định.

Đối với các cấp ủy được Đảng ủy Bộ chỉ định do chia tách, sáp nhập, thành lập mới thì tiến hành ngay công tác phân công nhiệm vụ cho các ủy viên, đồng thời xây dựng các quy định, quy chế, kế hoạch, chương trình công tác năm 2017 và lãnh đạo triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 22-8, Bộ Công Thương cho biết Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho một số đơn vị cấp cục, vụ sau khi tách, nhập.

Theo đó, ông Đặng Huy Cường, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Ông Phương Hoàng Kim, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Cục Điện lực và năng lượng tái tạo. Ông Nguyễn Việt Sơn, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng phụ trách Vụ Dầu khí và than.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, được giao phụ trách Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Ông Lê Triệu Dũng phụ trách Cục Phòng vệ thương mại. Cục Thương mại điện tử và kinh tế số tạm thời do bà Lại Việt Anh phụ trách cho đến khi bổ nhiệm cục trưởng,...

Bộ Công Thương cho biết để có thời gian rà soát chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị một cách kỹ lưỡng, đảm bảo được theo yêu cầu của Nghị định 98/2017, Ban cán sự thống nhất với đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ về chức năng nhiệm vụ tạm thời của các đơn vị.

Đối với đơn vị thay đổi tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao phụ trách đơn vị. Đối với đơn vị không thay đổi tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng. Sau khi ổn định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp trưởng các đơn vị theo quy định.

Đối với cấp phó đơn vị, Ban cán sự thống nhất bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về chức năng nhiệm vụ. Sau đó sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để sắp xếp lại theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là một đơn vị chỉ có ba cấp phó.

TRÀ PHƯƠNG