Khu vực khu đô thị Đa Phước được cho là một trong các dự án có sai phạm về quản lý đất đai của TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Kết quả cho thấy trong tám vấn đề của kết luận thanh tra được đánh giá, Bộ Tư pháp cho rằng bảy vấn đề mà Thanh tra Chính phủ nêu ra là có cơ sở pháp lý. Đó là các nội dung: UBND Đà Nẵng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 44 dự án theo đúng Luật Đất đai và quyết định của Thủ tướng; vi phạm khi giao cho các ban quản lý dự án và công ty quản lý quỹ đất ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư trái luật; vi phạm do không thẩm tra nhu cầu sử dụng đất của các nhà đầu tư, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chưa được phê duyệt.

Tương tự, Bộ Tư pháp cho rằng Thanh tra Chính phủ có cơ sở pháp lý khi kết luận TP Đà Nẵng vi phạm khi ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất với thời hạn công khai ngắn hơn luật định; giảm tiền sử dụng đất sai đối tượng; vi phạm về thẩm quyền gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất; vi phạm khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài cho đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Riêng vấn đề UBND TP Đà Nẵng quyết định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn bảng giá đất được ban hành, Bộ Tư pháp cho rằng cần phải xem xét cụ thể đối với từng trường hợp. Nếu giá chuyển nhượng trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm quyết định cao hơn bảng giá mà Đà Nẵng ban hành, thì việc UBND TP quyết định giá thấp hơn bảng giá là vi phạm pháp luật.

Các nội dung trên đã được Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng. Được biết ngoài Bộ Tư pháp, Thủ tướng còn giao các bộ liên quan khác như Tài chính, Công an… có ý kiến về các khía cạnh liên quan trong kết luận thanh tra đất đai Đà Nẵng.

NGHĨA NHÂN