UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo về đô thị hóa và phát triển đô thị của TP Cần Thơ gửi Ban Kinh tế Trung ương.

Cần Thơ: Đô thị hiện đại, đậm đà bản sắc, điểm đến hấp dẫn - ảnh 1
Một góc đô thị Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo, kết quả thực hiện đô thị hóa và phát triển đô thị giai đoạn 2011-2020, TP duy trì tăng trưởng với tốc độ khá, GRDP giai đoạn 2011-2019 tăng bình quân 6,53%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng khu vực phi nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn, trên 92% và giảm đáng kể tỉ trọng trong khu vực nông nghiệp…

Ước tính đến cuối năm 2020, tỉ trọng khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 7,24%, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 32,71%, khu vực dịch vụ chiếm 60,04%.

Theo quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ, không gian đô thị hóa của TP bao gồm khu đô thị trung tâm, khu đô thị mới Ô Môn, khu đô thị - công nghiệp Thốt Nốt, các trung tâm chuyên ngành, các khu dân cư đô thị, các khu công nghiệp và đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, trình độ đô thị hóa thể hiện tập trung cao tại khu vực Khu đô thị trung tâm (gồm Khu đô thị truyền thống Ninh Kiều, Bình Thủy, Khu đô thị - công nghiệp Cái Răng, Khu đô thị sinh thái Phong Điền).

Văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa…

Về xây dựng chính quyền đô thị, thời gian qua TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cần Thơ: Đô thị hiện đại, đậm đà bản sắc, điểm đến hấp dẫn - ảnh 2
Khu vực đô thị truyền thống quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Báo cáo cũng đánh giá những hạn chế trong quá trình đô thị hóa như chất lượng đô thị hóa của TP Cần Thơ còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Trình độ đô thị hóa không diễn ra đồng đều trên địa bàn dẫn đến hiện tượng áp lực cục bộ ở một số khu vực.

Dân số tăng không nhiều nhưng có sự dịch chuyển dân cư lớn vào lõi đô thị, gây mất cân bằng cả ở đô thị và vùng nông thôn. Kết cấu hạ tầng thiết yếu chưa theo kịp nhu cầu của TP, nguồn lực đầu tư bị phân tán.

Hiện tượng phân tầng thu nhập đang có xu hướng diễn ra mạnh, tạo ra chênh lệch giữa các ngành kinh tế, giữa nông thôn và đô thị.

Trong mục tiêu đô thị hóa và phát triển đô thị của TP năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo nêu bên cạnh mục tiêu phát triển chung kinh tế - xã hội của TP, trong đô thị hóa và phát triển đô thị hướng đến mục tiêu đô thị hóa gắn với mục tiêu bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường). Kết quả của đô thị hóa phải phục vụ cho đại đa số người dân, quan trọng chất lượng của đô thị hóa hơn tốc độ.

“Phát triển đô thị hiện đại, đậm đà bản sắc, nằm trong hệ thống đô thị Việt Nam và là điểm đến hấp dẫn trên thế giới” – báo cáo nêu.

Từ đó, báo cáo nêu các kiến nghị, gồm: Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện phát triển TP Cần Thơ là TP trung tâm vùng ĐBSCL; Tiếp tục dành nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu cấp quốc gia và cấp vùng cho TP Cần Thơ và các địa phương có điều kiện phát triển.