UBND TP Cần Thơ vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ về việc báo cáo và đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Cần Thơ giảm hơn 100 chức danh trưởng, phó phòng sau sắp xếp - ảnh 1
Sở LĐ-TB&XH là đơn vị có số phòng giảm nhiều nhất với năm phòng. Ảnh: NN

Theo đó, kết quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 34-KL/TW đến thời điểm ngày 31-12-2019 như sau: Thực hiện sắp xếp, kiện toàn giảm 32 phòng chuyên môn thuộc 17 sở, ngành và năm phòng thuộc chi cục. Qua đó, giảm 96 chức danh trưởng và phó phòng thuộc sở và 15 chức danh trưởng, phó phòng thuộc chi cục. 

Về thí điểm kiêm nhiệm chức danh, có trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm trưởng Phòng Nội vụ tại huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm chánh thanh tra tại quận Ô Môn.

Kết quả thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND thì có bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện tại huyện Cờ Đỏ. Có 77/85 xã, phường, thị trấn bố trí bí thư hoặc phó bí thư kiêm chủ tịch HĐND, 12/19 xã, phường, thị trấn có bí thư kiêm chủ tịch UBND.

Theo UBND TP Cần Thơ, thực hiện công văn của Bộ Nội vụ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, UBND TP đã dự kiến cơ quan đăng ký thí điểm hợp nhất. Đồng thời, TP đã có văn bản trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo để UBND TP báo cáo về Bộ Nội vụ theo quy định.

“Tuy nhiên, do có nhiều công việc trọng tâm tập trung vào cuối năm, vì vậy Ban Thường vụ Thành ủy chưa tổ chức cuộc họp để thông qua các nội dung theo đề xuất của UBND TP. Do đó, UBND TP Cần Thơ kính đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất cho TP Cần Thơ gia hạn thời gian báo cáo đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đến hết ngày 20-1-2020” - công văn nêu.