(PL)- Ngày 31-10, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM giám sát tiến độ dự án di dời đình Hanh Phú, phường An Phú Đông, quận 12 để thực hiện dự án bờ hữu sông Sài Gòn.

Năm 2009, UBND TP giao Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử (Sở VH-TT&DL) phối hợp quận 12 di dời, tu bổ đình. Nhưng đến nay, quận 12 vẫn chưa nhận được hồ sơ thiết kế. Trung tâm giải thích do phải chờ Nghị định 70/2012 của Chính phủ (quy định rõ thẩm quyền thẩm định thuộc Sở VH-TT&DL) có hiệu lực từ ngày 15-12 mới trình phê duyệt thẩm định dự án.

VIỆT HOA