(PL)- Chiều 20-6, Quốc hội (QH) đã thông qua Luật Cảnh vệ với đa số đại biểu có mặt tán thành (92,6%).

Trước đó, báo cáo, giải trình về dự thảo Luật Cảnh vệ, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh, cho biết một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng cảnh vệ là chánh án TAND Tối cao vì cho rằng chánh án là người đứng đầu cơ quan tư pháp, được QH bầu, đồng thời bảo đảm tương xứng với vị trí quan trọng của cơ quan lập pháp và hành pháp. Bên cạnh đó có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng cảnh vệ là một số lãnh đạo chủ chốt cấp bộ, ngành, cấp tỉnh được áp dụng biện pháp cảnh vệ.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng cảnh vệ cần xem xét trên các nội dung, tiêu chí cụ thể, đồng thời phải phân biệt rõ giữa “hoạt động cảnh vệ” với “hoạt động bảo vệ” để phát huy hiệu quả và phù hợp với tính chất hoạt động của từng lĩnh vực công tác, tránh chồng chéo, tăng biên chế, tổ chức. Hơn nữa, nếu bổ sung các đối tượng này thì cũng cần bổ sung các chức vụ khác tương đương.

Thực tế cho thấy quy định về các đối tượng cảnh vệ tại dự thảo luật là kế thừa Pháp lệnh Cảnh vệ, đã thực hiện ổn định, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước. Trong trường hợp thật sự cần thiết, Chính phủ sẽ trình Thường vụ QH bổ sung đối tượng cảnh vệ theo quy định. Do đó Thường vụ QH đề nghị QH cho giữ như dự thảo luật.

Như vậy, với dự thảo luật được QH thông qua, đối tượng cảnh vệ bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ tịch QH, Thủ tướng và nguyên lãnh đạo các chức danh này; ngoài ra còn có ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, phó chủ tịch nước, phó chủ tịch QH, phó thủ tướng…

Các chức danh này sẽ được bảo vệ tiếp cận; tuần tra, canh gác thường xuyên tại nơi làm việc và nơi ở; kiểm tra an ninh, an toàn đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại, chất nổ, chất cháy, chất độc sinh học, chất độc hóa học và chất phóng xạ; kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng. Đặc biệt, khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường; đi bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng, đi bằng máy bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ…

Những hành vi bị cấm

Luật quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có quy định nghiêm cấm sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc sinh học, chất độc hóa học và chất phóng xạ, công cụ hỗ trợ hoặc yếu tố khác gây nguy hiểm, đe dọa xâm hại đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ; chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia, phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ; tụ tập đông người trái pháp luật gây mất an ninh, trật tự tại khu vực, mục tiêu cảnh vệ; làm lộ thông tin bí mật liên quan đến đối tượng cảnh vệ, công tác cảnh vệ…

TRÀ PHƯƠNG