Cử tri bày tỏ băn khoăn, kiến nghị tới các ĐBQH, HĐND tỉnh một số vấn đề liên quan đến triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê; vấn đề ô nhiễm môi trường, hàng giả, hàng nhái, vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ chính sách đối với cán bộ xã/phường, đầu tư cho y tế cơ sở; các chính sách hỗ trợ làm giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất tâm huyết và trách nhiệm. Những điều cử tri nêu, Phó Thủ tướng cho rằng đây là các vấn đề lớn, liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội. QH, Chính phủ và các bộ, ngành đang xem xét, cân nhắc để có giải pháp hợp lý, đảm bảo sự phát triển bền vững. “Đối với chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá, cải tạo môi trường biển, Chính phủ đã và đang tiếp tục có chính sách hỗ trợ để ngư dân yên tâm bám biển” - Phó Thủ tướng khẳng định.