Bình Phước tuyên dương 87 cán bộ, công chức tiêu biểu
(PLO)- 87 cán bộ, công chức được tuyên dương là những cá nhân tiêu biểu trong số hơn 36.100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 989 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh.

Ngày 30-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013-2018.

Bình Phước tuyên dương 87 cán bộ, công chức tiêu biểu - ảnh 1
Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, phát biểu tại lễ tuyên dương. 

Bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành đã dự lễ tuyên dương này. 

Qua năm năm triển khai cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhận thức một cách đúng đắn, sâu sắc. Góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức rèn luyện tu dưỡng, giữ vững phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua cuộc vận động đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có mục tiêu phấn đấu để trở thành cán bộ, công chức, viên chức kiểu mẫu, vừa hồng vừa chuyên.

Bên cạnh đó, năm năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đã phối hợp vận động người dân hiến 18.130 m2 đất, đóng góp hơn 40 tỉ đồng, hơn 15.000 ngày công, nâng cấp và sửa chữa hơn 526 km đường nông thôn… trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn tích cực tham gia cải cách thể chế, sắp xếp, bố trí nhân lực hợp lý, giảm thủ tục hành chính phiền hà; nâng cao chất lượng đội ngũ trong thực thi công vụ. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp được cải thiện theo hướng phục vụ thực chất hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền ghi nhận và biểu dương những công đoàn các cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu công đoàn các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng nội dung sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực thi công vụ; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cấp bách để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước đã tuyên dương, khen thưởng cho 87 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013-2018. Đây là những cá nhân tiêu biểu trong số hơn 36.100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 989 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh.

XUÂN HÀ