(PL)- Ngày 17-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên VKSND Tối cao cho một số cán bộ ngành kiểm sát.

 

Cụ thể, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm cho các ông: Vũ Đăng Khoa, kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng cơ quan điều tra; Nguyễn Văn Nông, kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự; Nguyễn Duy Giảng, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ; Nguyễn Tố Toàn, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm tra, điều tra an ninh; Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. 

Chủ tịch nước đề nghị các kiểm sát viên được bổ nhiệm phải đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức…

(Theo Chinhphu.vn)