Theo Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk, Nghị định 02/2011 chưa có thông tư hướng dẫn nên cơ quan này thấy cần thiết phải ban hành bộ quy trình trên.

Theo Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED), bộ quy trình là kết quả của dự án tăng cường thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí do RED và Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Để có bộ quy trình này, RED đã mời các chuyên gia của Bộ TT&TT; Sở TT&TT và Công an tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, đóng góp.

Theo ông Trần Minh, Giám đốc RED, việc công bố bộ quy trình là tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo hoạt động báo chí tại địa phương.

VI TRẦN