(PLO)- Ngày 6-11, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Tây Ninh đã miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, phó chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đã bầu ông Trần Lưu Quang - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Phạm Văn Tân - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Bí thư  Huyện ủy Trảng Bàng và ông Dương Văn Thắng - Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm  kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh cũng thông qua các tờ trình miễn nhiệm chức vụ đối với các ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo quy định…


NGUYỄN ĐỨC