Từ khóa:

#Trần Lưu Quang
Tìm thấy 55 kết quả
Hà Nội và Cairo ký Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác

Hà Nội và Cairo ký Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác

(PLO)- Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và Cairo nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai thành phố trên các lĩnh vực, vì lợi ích chung của cả hai bên.