(PL)- UBND tỉnh Quảng Nam ngày 10-8 cho biết nhằm tăng cường minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh đã quyết định lập đường dây nóng cải cách hành chính (CCHC) để tổ chức, cá nhân phản ánh thái độ, hành vi của cán bộ khi họ thực thi công vụ.

 

Theo đó, người dân và các tổ chức có thể phản ánh, kiến nghị về đường dây nóng hoặc qua địa chỉ email mà tỉnh này công bố. Đường đây nóng CCHC của tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp nhận, xử lý những hành vi như từ chối thực hiện TTHC; kéo dài thời gian thực hiện TTHC; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm… của cán bộ. Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật về danh tính và sẽ được phản hồi kết quả xử lý.

LÊ PHI