Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 do Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng nay 19-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã lưu ý một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự của TP cho nhiệm kỳ tới.

Quy hoạch nhân sự phải rất thận trọng, không để lọt người giỏi - ảnh 1
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Cụ thể, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban tổ chức Thành ủy và các cấp tập trung rà soát và có báo cáo, dự báo về tình hình nhân sự chủ chốt của TP năm 2020-2021, cũng như những trường hợp đã có trong quy hoạch gắn với các tiêu chuẩn, điều kiện liên quan.

Bí thư Thành ủy TP cũng yêu cầu ngay từ bây giờ bí thư quận ủy, huyện ủy phải chủ động làm dự báo về sự thích hợp của đội ngũ quy hoạch ở các vị trí thuộc quận, huyện, phường, xã. Từ đó xem xét những người nằm trong quy hoạch có đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ không.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh công tác quy hoạch nhân sự cần phải được thực hiện hết sức thận trọng, bám sát các tiêu chuẩn nhưng không để lọt người giỏi, có năng lực.

Liên quan đến nội dung này, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sớm kiện toàn các vị trí công tác theo đúng quy định, đúng tiêu chuẩn; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TP.HCM cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu; quyết liệt trong đấu tranh chống tiêu cực, tham những, nhất là trước những biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... 

Điều chuyển, thay thế cán bộ có nhiều dư luận, uy tín giảm sút 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy cần tham mưu để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) cũng như tham mưu việc điều chuyển, thay thế cán bộ có nhiều dư luận, uy tín giảm sút.