Sẽ kỷ luật lãnh đạo xã ‘nẫng’ nhím của dân
(PL)- “UBND huyện Quế Sơn đã có kết luận thanh tra về việc nhím của chương trình nông thôn mới (NTM) hỗ trợ người dân phát triển kinh tế “chạy” vào nhà cán bộ xã Quế Long khiến dư luận bức xúc” - ngày 26-4, ông Lê Tấn Trung, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết.

Theo kết luận thanh tra, tháng 6-2011 UBND huyện Quế Sơn đã phân bổ về cho xã Quế Long 325 triệu đồng để thực hiện chương trình NTM hỗ trợ người dân sản xuất. Sau đó UBND xã Quế Long lập đề án nuôi nhím thương phẩm nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Nhưng khi triển khai thực hiện, UBND xã Quế Long và Ban Quản lý đề án đã không thông báo công khai cho dân biết. Các ông Trần Hữu Sáu (Phó Bí thư xã), Đỗ Đình Hùng (Phó Chủ tịch UBND xã) và Đỗ Văn Kiên (Chủ nhiệm HTX) đã tự nhận nhím để nuôi một cách không minh bạch, gây dư luận không tốt.

Ông Lê Tấn Trung, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, yêu cầu các ngành chức năng của huyện nhanh chóng thành lập hội đồng kỷ luật để tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

LÊ PHI